OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Szpital MSWiA – Usługi doradczo-konsultingowe

Inwestor: SP ZOZ MSWiA Wrocław

Wskazanie technologii uzdatniania wody podziemnej oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia na wybór projektanta dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.


KOMPLEKS REKREACYJNY ATOL – Usługi doradczo-konsultingowe

Inwestor: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z.o.o.

Opracowanie oceny stanu infrastruktury technicznej kompleksu rekreacyjnego w Oleśnicy.