Zarządzanie projektami budowlanymi

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kompleksowe zarządzanie projektami budowlanymi w szczególności jako: – inżynier kontraktu, – inwestor zastępczy, – nadzór inwestorski, – usługi o charakterze doradczo-konsultingowym. KIM JESTEŚMY? Spółkę tworzy dwóch doświadczonych inżynierów budownictwa wspólnie z zespołem inspektorów różnych specjalności budowlanych. GDZIE DZIAŁAMY? Obszarem naszej działalności jest teren całej Polski. Zapraszamy do współpracy!

Poprzez kilkunastoosobowy zespół doświadczonych specjalistów z uprawnieniami budowlanymi firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie:

Inżynier Kontraktu

zarządzanie przez zespół specjalistów projektem inwestycyjnym poprzez administrowanie kontraktem, sprawowanie kontroli i nadzoru oraz prawidłowego rozliczenia inwestycji.

Inwestor Zastępczy (Project Manager)

działanie w imieniu inwestora poprzez reprezentowanie jego interesów wcałym procesie inwestycyjnym bądź tylko na budowie,zależne od ustalonych warunków umownych. 

Usługi doradczo-konsultingowe

specjalistyczne usługi służące rozwiązywaniu problemów o charakterze technicznym, technologicznym i finansowym. Firma korzysta z dodatkowego narzędzia do cyfrowego zarządzania budowami w postaci aplikacji Pocket Inspections pozwalającej w sposób zorganizowany zarządzać zadaniami i dokumentacją projektową oraz monitorować i rozwiązywać problemy w procesie budowlanym.

Nadzór inwestorski

pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.