Witaj na stronie
ARB INWESTYCJE Sp. z o.o
Zarządzanie projektami budowlanymi
O nas
Projekty budowlane

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kompleksowe zarządzanie projektami budowlanymi w szczególności jako: - inżynier kontraktu, - inwestor zastępczy, - nadzór inwestorski, - usługi o charakterze doradczo-konsultingowym. KIM JESTEŚMY? Spółkę tworzy dwóch doświadczonych inżynierów budownictwa wspólnie z zespołem inspektorów różnych specjalności budowlanych. GDZIE DZIAŁAMY? Obszarem naszej działalności jest teren całej Polski. Zapraszamy do współpracy!.

Oferta
Poprzez kilkunastoosobowy zespół doświadczonych specjalistów z uprawnieniami budowlanymi firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie:

1. Inżynier Kontraktu – zarządzanie przez zespół specjalistów projektem inwestycyjnym poprzez administrowanie kontraktem, sprawowanie kontroli i nadzoru oraz prawidłowego rozliczenia inwestycji.

  

2. Inwestor Zastępczy (Project Manager) – działanie w imieniu inwestora poprzez reprezentowanie jego interesów wcałym procesie inwestycyjnym bądź tylko na budowie,zależne od ustalonych warunków umownych.   

   

3. Nadzór inwestorski – pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.   

      

4. Usługi doradczo-konsultingowe – specjalistyczne usługi służące rozwiązywaniu problemów o charakterze technicznym, technologicznym i finansowym. Firma korzysta z dodatkowego narzędzia do cyfrowego zarządzania budowami w postaci aplikacji PlanRadar pozwalającej w sposób zorganizowany zarządzać zadaniami i dokumentacją projektową oraz monitorować i rozwiązywać problemy w procesie budowlanym.

      

   Zapraszamy serdecznie do współpracy!   

   
Realizacje
Poniżej znajdują się realizacje naszej spółki:
Szpital MSWIA we Wrocławiu

Szpital MSWiA - Usługi doradczo-konsultingowe

Inwestor: SP ZOZ MSWiA Wrocław

Wskazanie technologii uzdatniania wody podziemnej oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji warunków zamówienia na wybór projektanta dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

                        

Szpital MSWIA we Wrocławiu

BALTEA - Wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor: LC CORP INVEST VII Sp. z o.o.

Inwestycja Baltea Apartments w Gdańsku to nowoczesny jedenastokondygnacyjny, sześcioklatkowy budynek mieszkalno-usługowy, z dwupoziomowym parkingiem podziemnym oraz indywidualnymi garażami. W budynku powstanie 238 funkcjonalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 42 do 110 m2 oraz powierzchnie usługowe.

                        

Szpital MSWIA we Wrocławiu

MARINUS - Wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor: DEVELIA S.A.

Osiedle Marinus jest zlokalizowane w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. Osiedle będą tworzyć 3- i 4-kondygnacyjne budynki, w których łącznie zaplanowano 81 mieszkań oraz 2 lokale usługowe zlokalizowane od strony ul. Gdańskiej. 

                        

Szpital MSWIA we Wrocławiu

PRZY ALEJACH III - Wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor: DEVELIA S.A.

Osiedle Przy Alejach zlokalizowane jest na gdańskiej Zaspie zaledwie 1,5 km od plaży i w sąsiedztwie parków: Millenium Gdańska, im. Jana Pawła II  i Parku Reagana. III etap inwestycji zakłada budowę kameralnego budynku z 48 lokalami.

                        

Via Flora

VIA FLORA - Wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor: DEVELIA S.A.

Via Flora to inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Ptasiej w Gdańsku, w obrębie dzielnicy Chełm. Osiedle składać się będzie z czterech budynków, w których powstanie łącznie 156 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach od 32 mkw. do 89 mkw.

                        

Via Flora

OSIEDLE SZMARAGDOWE

Inwestor: LC CORP INVEST XV Sp. z o.o

Szmaragdowy Park to kameralne osiedle, zlokalizowane w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańska – w Oruni Górnej, bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Kolorowy”. W I etapie inwestycji, w niskich, 3-piętrowych budynkach powstanie 175 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach.

                        

Via Flora

BRANIBORSKA 58-68 - Kierownik Projektu i wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor: DEKPOL INWESTYCJE Sp. z o.o

Inwestycja powstaje przy ul. Braniborskiej we Wrocławiu. W ramach projektu zostanie wybudowany wielokondygnacyjny budynek mieszkalny z usługami wraz z infrastrukturą o powierzchni użytkowej ok. 18 tys. m2 obejmujący ok. 390 lokali.

                        

Via Flora

SOL MARINA - Wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor: DEKPOL INWESTYCJE Sp. z o.o

Inwestycja zlokalizowana blisko nadmorskiej części Gdańska, tuż nad brzegiem ujścia Martwej Wisły do Bałtyku, w pobliżu Wyspy Sobieszewskiej i stanowi kompleks luksusowych budynków apartamentowych z miejscami do cumowania jachtów oraz ekskluzywny 11-kondygnacyjny condohotel.

                        

Via Flora

KOMPLEKS REKREACYJNY ATOL - Usługi doradczo-konsultingowe

Inwestor: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z.o.o.

Opracowanie oceny stanu infrastruktury technicznej kompleksu rekreacyjnego w Oleśnicy.

                        

Via Flora

RTE POLAND - Usługi doradczo-konsultingowe

Inwestor: DEKPOL BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Przeprowadzenie przeglądu powykonawczego, przedodbiorowego obiektu Fabryki Rowerów w Machnaczu.

                        

Via Flora

PANATTONI INPOST - Usługi doradczo-konsultingowe

Inwestor: DEKPOL BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Przeprowadzenie przeglądu powykonawczego budynku usługowego z częścią biurowo-administracyjną we wsi Ujrzanów gm. Siedlce

                        

Via Flora

PANATTONI ONTEX RADOMSKO - Usługi doradczo-konsultingowe

Inwestor: DEKPOL BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Przeprowadzenie przeglądu powykonawczego w zakresie rozbudowy obiektu produkcyjno-magazynowego w Radomsku.

                        

Via Flora

OSIEDLE ZIELNA ETAP 1 - Usługi doradczo-konsultingowe

Inwestor: DOM DEVELOPMENT WROCŁAW Sp. z o.o.

Przeprowadzenie kontroli jakości zrealizowanych robót budowlanych w zakresie lokali mieszkalnych oraz części wspólnych.

                        

Via Flora

CYNAMONOWA VITA - Wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor: DEVELIA S.A.

Cynamonowa Vita to nowe osiedle zlokalizowane na Lipie Piotrowskiej, na przedmieściach Wrocławia. W ramach inwestycji powstanie 114 lokali, w tym także dwupoziomowe mieszkania z dużymi tarasami.

                        

Polityka Prywatności
Informacje ogólne

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Administratorem danych osobowych jest:

ARB INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu ul. Łokietka 3C/2, 49-300 Brzeg, REGON: 520307109; NIP: 7471921542, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000929628. Właściciel strony internetowej dostępnej pod adresem: arbinwestycje.pl dalej „witryna” adres korespondencyjny: ul. Łokietka 3C/2, 49-300 Brzeg e-mail: biuro@arbinwestycje.pl

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem witryny, dokonywaniem płatności, jak również procesami pomocniczymi, mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji z naszych usług i produktów. Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Ciebie w toku korzystania z naszej witryny oraz w związku ze świadczonymi usługami i innymi czynnościami dokonywanymi w procesie współpracy oraz komunikacji, w tym w ramach kontaktu e-mailowego lub telefonicznego. Przetwarzamy następujące informacje danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Z tego powodu funkcjonowanie naszej strony internetowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych

Podane dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, rozpatrzenie wniosków i żądań kontaktujących się osób bądź realizacji umowy lub zamiaru jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora bądź osoby trzeciej, tj. wykonania działań kontaktowych w stosunku do użytkownika strony internetowej Administratora, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących im roszczeń – zależnie od zakresu kontaktu.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy także dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ewentualnie również art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Okres przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w możliwie najkrótszym okresie czasu wynikająco z konieczności osiągnięcia określonego celu lub jak długo wymagają tego przepisy prawa. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie w określonym zakresie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub też ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytorskie, hostingowe, pocztowe lub kurierskie i inne, niezbędne przy realizacji ww. celów przetwarzania. Jeśli kontakt z Administratorem dotyczy realizowanych usług, odbiorcami mogą być również podmioty uczestniczące w określonych usługach, w szczególności związanych z podstawową działalnością Administratora. Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: biuro@arbinwestycje.pl.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy:

nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania, wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych:

jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych, jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw, w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych – do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przetwarzanie, pomimo sprzeciwu. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, zawsze zalecamy skontaktować się z nami celem wyjaśnienia. Przysługuje również Tobie wniesienie skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Jeśli nastąpi konieczność aktualizacji niniejszej polityki prywatności, będziesz mieć zawsze dostęp do aktualnej wersji na naszej stronie internetowej. Poinformujemy Cię także o każdej istotnej zmianie, gdy tylko zostanie wprowadzona.

Kontakt

Adres email : biuro@arbinwestycje.pl

   

ARB INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu ul. Łokietka 3C/2, 49-300 Brzeg, REGON: 520307109; NIP: 7471921542, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000929628.