Kontakt

Adres email : biuro@arbinwestycje.pl

ARB INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu ul. Łokietka 3C/2, 49-300 Brzeg, REGON: 520307109; NIP: 7471921542, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000929628.